Τσουκλίδης Α.Ε.Β.Ε.


Εταιρικό Προφίλ

ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
Αυτοκινήτων και Λοιπών Συναφών Ειδών

ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

099938830

4130301000

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τατοΐου 1 & Αναγεννήσεως, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 144 51

Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα)